Τολί

Η γραφική παραλία με τα γαλήνια νερά βρίσκεται στην νότια μεριά του νησιού και είναι προσβάσιμη μέσω θαλάσσης.