Χρήσιμα Τηλέφωνα

Ιατρείο του Χωριού  2246071290
Πολυδύναμο Ιατρείο Χωριού  2246071316
Φαρμακείο (Γιάννης)  2246071888
Φαρμακείο (Κατερίνα) 2246072050
Οδοντιατρείο (Βασίλης) 2246072050
Οδοντιατρείο (Χάμπος)  2246071272
Παιδιατρείο (Ευαγγελία – Άννα) 2246071410
Αστυνομία 2246071111
Λιμεναρχείο 2246071205
Βενζινάδικα:
1. Χάσκα Μαριάνθη2246072367
2. Κακακιού Μαρίνα2246071713
Τελωνείο2246071249
Ταχυδρομείο2246071315
Ο.Τ.Ε2246071212
Δ.Ε.Η.2246071338
Εθνική Τράπεζα2246072294
Τράπεζα Alpha2246071122