Καραβόλοι

Οι χοχλιοί είναι όστρακα άγνωστα σε πολύ κόσμο. Μόνο αυτοί που ασχολούνται με την θάλασσα έχουν γνώση αυτών των εξαιρετικών μεζέδων.