Σουπιές με μελάνι

Σουπιές μαγειρεμένες στο μελάνι τους