Αρχαιολογικό-Λαογραφικό Μουσείο

Τo Αρχαιολογικό-Λαογραφικό Μουσείο Σύμης ιδρύθηκε το 1961 και στεγάζεται σε παραδοσιακό αρχοντικό σπίτι της οικογένειας Γιαννεσκή και βρίσκεται στη συνοικία Λιενί, στο Χωριό. Αποτελείται από «ανώγαιον, κατώγαιον, μαγειρείον, στέρναν και αυλήν» με νεοκλασικά στοιχεία που προστέθηκαν το 1875. Tα εκθέματα καλύπτουν διαχρονικά την ιστορία του νησιού από την προϊστορική εποχή έως και τους μεταβυζαντινούς χρόνους.

Στο εσωτερικό του, αμφορείς και γλυπτά διαφόρων ιστορικών περιόδων ταξιδεύουν στο πέρασμα των χρόνων τον θεατή . Στις πέντε αίθουσες που διαθέτει, φιλοξενεί συλλογές που περιλαμβάνουν ευρήματα της Κλασικής, της Ελληνιστικής, της Ρωμαϊκής και της Βυζαντινής περιόδου, αλλά και λαογραφικά εκθέματα.

Ανάμεσα τους, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναπαράσταση του εσωτερικού της συμιακής κατοικίας, όπου δίνεται μία ξεκάθαρη εικόνα της καθημερινής ζωής των κατοίκων τα περασμένα χρόνια, ενώ παραδοσιακές ενδυμασίες συμπληρώνουν τη λαογραφική συλλογή του μουσείου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 22460 71114, 22460 70010